Operačný program životné prostredie - aktualizovaný harmonogram výziev 2011

19.07.2011 13:49

K 15. 7. 2011 bol aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie.