Odborná exkurzia do Poľska

11.11.2016 16:12

Odborná exkurzia do Poľska

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj zorganizovala odbornú exkurziu  na územie MAS Podbiabiogórze, Turystyczna Podkowa a Piekna Ziemia Gorczaňska v dňoch 24. – 26. októbra 2016, ktorej sa zúčastnili starostka obce Prievaly, starosta obce Kuchyňa a pracovníčky kancelárie MAS Podhoran. Cieľom odbornej exkurzie bolo oboznámiť sa s problematikou rozvoja vidieka, výsledky aplikácie podpory LEADER a tiež aj ostatných podporených projektov zo zdrojov EÚ. Všetky uvedené územia MAS sa nachádzajú v blízkosti mesta Krakov.

Mnohé z predstavených projektov ako návšteva Babiohorského národného parku v obci Zawoja, návšteva múzea detských hračiek v obci Stryszawa, galéorie v Ucieche, soľnej bane vo Wieliczke, kancelárie MAS Turystyczna  Podkowa, prehliadka projektu zachovávania kultúrneho dedičstva prostredníctvom obnovy kamennej kaplnky v blízkosti kostola, usadlosť pani Marie Fargansu a mnoho ďalších nám dáva podnety pre realizáciu a prispôsobenie na naše podmienky a nájsť podobné „poklady“ aj u nás. Program bol na tri dni veľmi nahustený. Návštevy skanzenov, ukážky reštauračného stravovania pre turistov, kultúrne dedičstvo a pod. Poslednou zastávkou bolo zastavenie v obci Jablonka (Horná Orava), kde si vybudovali Kultúrne centrum z programu cezhraničnej spolupráce SR – PL za vyše 5 mil. Eur pre celú geminu. Gemina je zoskupenie niekoľkých obcí, ktoré majú spoločnú samosprávu, napr. Podbabiogore v Malopolskom vojvodstve, je to územie 9 obcí, ktoré vzniklo v r. 2006, jeho rozloha je 686 km2 s počtom 84 111 obyvateľov. Veľkou zaujímavosťou bol projekt – šachy pre tri osoby. Tu hrajú 3 hráči čo je špecifikum tohto regióne, kde má certifikát na spôsob hry 1 občan. V rámci tohto projektu, okrem toho že tu dostať kúpiť pekné drevené šachy bolo aj vybudovanie šachových herní v prírode, stolčeky, figúrky a pod. V rámci exkurzie sme navštívili aj drevené kostolíky, ktoré sa na tomto území nachádzajú, oboznámili nás s ich starostlivosťou a začlenením do vidieckeho cestovného ruchu.