Nitriansky vidiek 2011 a jeho budúcnosť - konferencia

24.06.2011 12:46

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR si Vás dovoľuje pozvať na regionálnu konferenciu Nitriansky vidiek 2011 a jeho budúcnosť, ktorá sa uskutoční dňa 29. 6. 2011 v Kaštieli Arborétum Mlyňany. Súčasťou programu konferencie budú aj témy Budúcnosť programu LEADER, alebo čo bude s LEADERom po roku 2013, Program LEADER v nitrianskom kraji - prezentácia činnosti MAS v nitrianskom kraji, Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania odpadov, možnosti realizácie rozvojových zámerov malých obcí – prezentácia aktivít nadácie Ekopolis a programu PrieStory a ďalších podporných programov, Možnosti diverzifikácie poľnohospodárskych aktivít v oblasti vinárstva a diskusia s odborníkmi o budúcnosti podpory rozvoja vidieka.

Pozvánka.