Návšteva z Moravskoslezského kraja v regióne MAS Podhoran

20.09.2013 22:18

 

Škola obnovy venkova Třanovice z Moravskoslezského kraja  zorganizovala 3-dňovú študijnú cestu do regiónu MAS Slovácko a MAS Podhoran. 44 účastníkov  z MAS Pobeskydí, MAS Opavsko, MAS Krnovsko, MAS Hlučínsko a MAS Jablunkovsko navštívilo náš región v stredu 18. septembra 2013. Skupinu predstavovalo 22 starostov z verejnej správy  a 22 zástupcov súkromnej  sféry t.j. podnikatelia, poľnohospodári a neziskový sektor z uvedených miestnych akčných skupín. Navštívili obce Prietrž, mohylu M. R. Štefánika na Bradle,  Prievaly, Plavecký Peter a Plavecké Podhradie, kde sa zoznámili s úspešnými zrealizovanými projektmi z prostriedkov EÚ. Zakončenie odbornej  exkurzie bolo vo firme Agropartner   s obhliadkou relaxačného centra a športovísk, ukážka jazdectva a koní, ako aj ochutnávka mäsových výrobkov z vlastnej produkcie.

-kj-