Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP

24.04.2014 23:47

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 4. ročník súťaže 

 

Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP

 

Pozývame schválené miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do štvrtého ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať Vaše územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné.

 

                                                                             Informácie o súťaži

 

V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

 

1.

Naša príroda

krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, úkazy a zaujímavosti

 

2.

Naši ľudia

obyvatelia z územia MAS/VSP, ľudia z  územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty

 

3.

Naše tradície

kroje reprezentujúce územie MAS/VSP

 

4.

Naša budúcnosť

deti a mládež a ich aktivity

 

5.

 

 

6.

Naše „naj“

 

 

Život v našej MAS/VSP

 

pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území MAS/VSP

 

aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky MAS/VSP pôsobiace na území Slovenskej republiky. MAS/VSP môže poslať súťažnú fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu do každej kategórie. Prihlásené fotografie musia zachytávať jednu z tém z územia MAS/VSP. Môžu byť farebné i čiernobiele. V prihláške je potrebné uviesť krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov) a zároveň aj popis (max. 200 znakov – za znak sa ráta aj bodka, čiarka či medzera), čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod. Pri každej súťažnej fotografii bude zverejnený iba jej názov a popis. Meno MAS/VSP ani autora nebude v hlasovaní známe, čím bude zabezpečené objektívnejšie hlasovanie. Meno MAS/VSP a meno autora (ak meno autora uvedie MAS/VSP v prihláške do súťaže) budú zverejnené po ukončení hlasovania, pri ďalšej prezentácii súťaže.

Zaregistrované fotografie budú zverejnené na web stránke www.nsrv.sk, kde budú môcť za ne hlasovať návštevníci stránky. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na Facebooku, aby bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí.

 

Technické požiadavky na zasielané fotografie:

- vo formáte .jpg

- veľkosť fotografie min. 1,5 MB.

 

Hlasovanie bude prebiehať do 30. júna 2014. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Platný hlas je z jednej IP adresy len jeden. Fotografia s celkove najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

 

 

Ocenenie súťažiacich a propagácia výsledkov súťaže

 

·       Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou.

·        Zároveň budú najlepšie fotografie prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2014 v rámci expozície Národnej siete rozvoja vidieka.

·        Vyhlásenie výsledkov a ocenenie víťazov súťaže sa uskutoční na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2014. 

 

 

Prihlásenie sa do súťaže

 

V prípade Vášho záujmu o zapojenie sa do súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“, zašlite vyplnenú priloženú prihlášku (v tlačenej podobe) spolu so súťažnou fotografiou/fotografiami v elektronickej podobe (na CD) na adresu: Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra.

 

Uzávierka prihlášok do súťaže je 15. mája 2014.

 

Podrobnejšie informácie o súťaži získate v Agentúre pre rozvoj vidieka, kontakt: Mgr. Lenka Lacinová (lacinova@arvi.sk).

Tel./fax: 037/7336402.

 

 

Tešíme sa na krásne zábery z Vašej MAS/VSP!

 

                                                                                   Tím Národnej siete rozvoja vidieka SR