Milovníci ping-pongu na Festivale Podhoranu.

13.08.2014 07:19

Milovníci ping-pongu na Festivale Podhoranu.

 

Tradične už po 4. raz sa bude aj tento rok konať Festival Podhoranu, kde bude prehliadka umelcov, folklórnych súborov, vyhodnotenie súťaže Čistý chotár, uvedenie brožúrky do života s názvom „Šikovní a zruční“  z regiónu Miestnej akčnej skupiny Podhoran. Festival bude v sobotu 30. augusta  v obci Prievaly a v nedeľu poobede o 14. hod. bude pokračovať Ping-pongovým turnajom o pohár predsedu MAS Podhoran ako aj  koncertom Speváckeho súboru žiakov zo ZUŠ Senica pod vedením Ondreja Hluchého.

 

Žiadame všetkých záujemcov o spomínaný turnaj, aby sa prihlásili u starostky obce Prievaly, pani Táne Beňákovej alebo do kancelárie MAS Podhoran.

 

Kontakt: maspodhoran@gmail.comprievaly@nextra.sk