MAS_025_4.1_27_VRR (PRV)

28.06.2023 10:45

Miestna akčná skupina  Podhoran vyhlasuje výzvu na predkladnie

 žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2022 pre podopatrenie PRV

 

4.1. PODPORA NA INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV 

 (Bratislavský kraj)

 

Vyhlásenie výzvy: 03.07.2023

Uzatvorenie výzvy: 31.08.2023

 

Výzva na stiahnutie

MAS_025_4.1_27_VRR_prílohy.zip 

 Viac tu: https://www.podhoran.sk/vyzvy/vyhlasene-vyzvy/mas-025-4-1-27-vrr-prv/