JEDNOTNÁ PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽOV/PRIJÍMATEĽOV K PROCESU A KONTROLE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA/OBSTARÁVANIE

21.06.2021 10:53

 Dávame do pozornosti informáciu, že dňa 15.6.2021 nadobudla účinnosť

 Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

jednotna_prirucka_pre_ziadatelov_prijimatelov_k_procesu_a_kontrole_verejneho_obstaravania_obstaravania.pdf 

ktorá je zverejnená na webovom linku: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/