Informácia pre všetkých Podhorancov.

07.10.2013 20:17

V obci Plavecký Mikuláš vznikla ženská spevácka skupina Mikulášanka, kde sú členkami seniorky. Majú zostavený pekný repertoár piesní a sú ochotné na požiadanie prísť osviežiť Vaše kultúrne podujatia, stretnutia seniorov a podobne.

Organizačná vedúca je pani Bednáriková, č.t. 0908 104 641