Informácia o Rozhodnutí o schválení stratégie

12.04.2018 12:40

Informácia o Rozhodnutí o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení Štatútu miestnej akčnej skupiny – listom č. 192TT210001 z PPA zo dňa 15. 11. 2017 s maximálnou finančnou alokáciou v sume 1 129 531,31 Eur, z toho  795 101,31 Eur z PRV a 334 430,00 Eur z IROP. Ďalej dodatočnú výkonnostnú alokáciu maximálne do sumy 1,9 násobku základnej finančnej alokácie čo je do maximálnej sumy 1 016 578,17 Eur.