Harmonogram výziev na rok 2020

30.01.2020 09:19

Mas Podhoran oznamuje, že dňa 30.1.2020 bol na PPA zaslaný harmonogram výziev na rok 2020 pre oblasť Program rozvoja vidieka, podopatrenia 4.1, 7.4 a 7.5. podľa tabuľky.

harmonogram výziev PRV 2020.pdf