Filmy premietané pod Plaveckým hradom

29.07.2013 17:57

Občianske združenie Podhoran a Obec Plavecké Podhradie  úspešne   ukončili Filmový festival,  ktorý bol organizovaný v rámci aktivít MAS Podhoran s cieľom  stmeľovania  obyvateľov  v rámci regiónu,  kultúrneho  vyžitia, možnosti propagácie činnosti MAS a kultúry regiónu formou vystúpení súborov z regiónu.

                                              

Letného kino pod hradom, ktorý sme si nazvali aj troch neskromne na Filmový festival sa konal v dňoch 24. – 27. júla 2013 v  amfiteátri za KD v Plaveckom Podhradí, ktorý bol zrekonštruovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom osi 4 LEADER. Je to jediný projekt, ktorý bol venovaný usporiadavaniu kultúrnych podujatí pod holým nebom. Pri jeho rekonštrukcii  boli použité nové moderné materiály a technológie, ktoré ako vidieť ani po ročnom využívaní nestratili nič na svojom   vzhľade.

Program počas jednotlivých dní bol nasledovný: 

Streda 24.7. 2013 : Otvorenie festivalu – vystúpenie folklórneho súboru Šandorfjanka z Prieval, premietanie filmovej komédie: Ulovit miliardáře

Štvrtok 25. 7. 2013: 96  hodín: Odplata (thriller)

Piatok 26.7. 2013: Vystúpenie folklórneho súboru Libuša z Plaveckého Mikuláša, premietanie historického filmu: Nádejné vyhliadky

Sobota 27. 7. 2013: Akčný film Rambo-Cesta do pekla a späť.

      Účasť na jednotlivých večeroch bola v priemere 130 účastníkov, čo vysoko prekročilo očakávanie účastníkov. V prvý večer  bol prírodný amfiteáter naplnený približne na 2/3, čo je odhadom 200 osôb.

Filmy zapožičala: Distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia s.r.o. Trenčianska 47, 821 09 Bratislava.

     V závere sa organizátori zhodli, že  sa bude v podobných aktivitách pokračovať a už sa tešíme na ďalší ročník, ktorý bude po nadobudnutých skúsenostiach určite úspešnejší.

 

K.Jablonická. manažérka MAS Podhoran