Environmentálna výchova - seminár pre učiteľov/ky materských škôl

18.05.2011 14:14

DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie a Živica - Centrum environmentálnej a etickej výchovy Vás pozývajú v dňoch 8. – 11. augusta 2011 na seminár environmentálnej výchovy zameraný na zážitkové učenie pre učiteľov/učiteľky materských škôl vo Vzdelávacom centre Zaježová.

Hlavné témy seminára:

  • Environmentálna výchova v materských školách – nápady na aktivity s deťmi v predškolskom veku – ochrana lesa, lúka a zvieratká na statku, odpady a ich triedenie, atď.
  • Výroba rôznych pomôcok, ktoré využijete v materských školách – napríklad výroba recyklovaného papiera, servítkové techniky, háčkovanie tašiek z odpadového materiálu
  • Nápady na hry s deťmi v každom počasí
  • Kúzlo byliniek a land-art
  • a veľa ďalších zážitkových a relaxačných aktivít...

Viac...