Drezína je v dohľade.

02.08.2013 12:38

Drezína je v dohľade.

V roku 2011 vznikol nápad na využitie  železničnej trate k rekreačným účelom, tak ako nás k tomu inšpiroval nápad našich českých partnerov. Predmetom projektu „Drezína“ je vytvorenie podmienok a spojazdnenie železničnej trate pre vidiecky cestovný ruch formou vozenia sa krásnou prírodou na mechanický pohon železničnou drezínou na trase Plavecký Mikuláš – Plavecké Podhradie, resp. až po Rohožník.  

Po určitých krokoch administratívnych jednaní prišlo k rozhodnutiu, že tento zámer sa už môže stať realitou.

1. augusta navštívil stanicu v Plaveckom Mikuláši aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Pavol Frešo so svojími pracovníkmi  a zisťovali na mieste za prítomnosti starostky obce Plavecký Mikuláš a manažérky MAS Podhoran situáciu a predstavy o využití tejto trate