Dotácie na opeľovaciu činnosť včiel - výzva MPaRV SR

20.06.2011 08:42

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s Výnosom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5.mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
v  y  z  ý  v a

občianske združenia (§1 písm. b) výnosu)

k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie

v termíne
od 1. júla 2011 do 27. júla 2011

na opeľovaciu činnosť včiel podľa § 2 ods. 1 písm. l) výnosu.

Znenie výzvy a podporné dokumenty.