Deti z Podhoranu boli na Morave v rámci projektu "Spoločne proti neonacizmu"

25.09.2012 13:17

 


   V rámci jednej z aktivít projektu "Spoločne proti neonacizmu", ktorou bola spoločná akcia oboch zúčastnených strán (SK-CZ) na Morave u našich českých partnerov z Kyjovského Slovácka v Pohybe strávilo 20 detí z nášho územia MAS Podhoran tri zaujímavé dni naplnené pestrým programom počas ktorého sa stretli s deťmi  zo skautského oddielu v Ratíškoviciach. Tieto tri dni prebiehali v území nášho partnera v obci Vlkoš a mestečku Kyjov, ktoré je aj sídlo MAS Kyjovské Slovácko v pohybe. Tento projekt je dielom partnerskej, českej MAS KSvP. V tomto projekte sme ich partnerom a sme zapojený vo všetkých jeho aktivitách. Územie oboch partnerských regiónov, či už obcí alebo širšieho okolia boli priamo poznačené udalosťami 2. svetovej vojny. Všetky tieto miesta zažili svoje tragické príbehy, či zrodili hrdinov svojej doby. V dnešnej uponáhľanej dobe ľudia a hlavne mladšia generácia, často zabúda, že za hodnoty, ktoré dnes považujeme za samozrejmé, ešte pred necelými 70-timi rokmi ľudia zomierali, trpeli a prežili veľa ťažkých a tragických udalostí.  Projekt „Spoločne proti neonacizmu“ je zameraný na pochopenie dejinných súvislostí, toleranciu, rasovú a národnostnú znášanlivosť, potláčanie prejavov neonacizmu, antisemitizmu a xenofóbie, ktoré sa znovu objavujú v našej spoločnosti. Program, ktorý bol pre deti pripravený mal za cieľ osloviť, zasiahnuť a donútiť ich zamyslieť sa nad udalosťami, ktoré sa odohrali počas 2. svetovej vojny. V rámci programu deti pozerali film z vojnovou tematikou, zúčastnili sa pietnej spomienky na miestneho rodáka a hrdinu Oldřicha Pechala, zhliadli a aktívne sa zúčastnili programu v Kyjovskom parku (ukážky bojových akcií, zbraní, vojenskej stravy, historických faktov, prezentované armádou ČR a Military múzeom vo Vlkoši). Pre deti boli pripravené rôzne pohybové aktivity a súťaže, pri ktorých mali možnosť vyskúšať si fyzickú zdatnosť, taktiež mali možnosť si vyskúšať streľbu z paintballových zbraní. Posledný deň spoločnej akcie bol vyplnený návštevou MIlitary múzea v obci Vlkoš s množstvom zaujímavých fotografií a exponátov z obdobia druhej svetovej vojny. Myslím si, že zámer projektu bol splnený a zúčastnené deti si po troch dňoch tejto aktivity mali čo odniesť domov, okrem zážitkov aj iný pohľad na veci a udalosti, ktoré sa diali v minulosti a môžu byť nebezpečné aj dnes. Na tvárach našich malých Podhorancov bola vidieť spokojnosť z celej akcie, ale aj zamyslenie nad tragickými udalosťami z histórie. Postrehy našich detí z celej akcie a ich reakcie Vám ešte prinesieme.

                                                                                                                                                                             Peter Fiala, MAS Podhoran

De