ČISTÝ CHOTÁR 2021 - SO VČELAMI V ŠKôLKACH - obce Prietrž a Hlboké

25.05.2021 10:47

ČISTÝ CHOTÁR 2021 nie je len o čistení a zveľaďovaní našich obcí...tento rok má aj inú podobu a to vo forme prednášok pre našich milovaných najmenších - deti.

V tomto ročníku ČISTÉHO CHOTÁRA navštívime všetky škôlky z nášho územia so skúsenými dlhoročnými včelármi. Včera (24.5.2021) sme začali s krajskou predsedkyňou pre TT kraj SZV Zuzanou Juríčkovou v Prietrži a Hlbokom.

Detičky sa dozvedeli všetko podstatné o včelách a ich živote, vyskúšali si včelárske kukly, ochutnali med, kto mal odvahu nechal si po ruke poloziť trúda...

Za odmenu, že pozorne počúvali dostali od nás medové lízatko, letáčik so zaujímavosťami o včelách s omaľovánkou a do škôlky krásnu knižku o včelách.

Touto cestou sa chceme poďakovať Trnavský samosprávny kraj, Tvoríme kraj, CRH North Danube za finančné príspevky, vďaka ktorým sa celý ČISTÝ CHOTÁR 2021 môže uskutočniť aj v tejto podobe.

 

PS: stále môžte posielať foto vyčistených a upravených lokalít z Vašich-našich obcí