Aktualizácia výzvy MAS_025/7.5/22_VRR

14.07.2021 20:26

Občianske združenie MAS Podhoran 

oznamuje

aktualizáciu č. 1 pre Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj)
 - predĺženie termínu predkladania žiadostí

Výzva MAS_025/7.5/22_VRR 

termín vyhlásenia: 15.4.2021

termín uzavretia: 20.8.2021

 

dokumenty na stiahnutie TU

Výzva MAS - CLLD - MAS_0257.522_VRR-aktualizovaná - predĺžena do 20.8.2021.pdf (990279)