Aktualizácia Výzvy MAS_025/4.2/21_MRR

15.04.2021 17:23
Občianske združenie MAS Podhoran 

oznamuje

aktualizáciu č. 1 pre Vývzu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 4.2 Podpoda na investície do spracovania /uvádzania na trh a /alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov (mimo Bratislavský kraj) - predĺženie termínu predkladania žiadostí

Výzva MAS_025/4.2/21_MRR 

termín vyhlásenia: 1.3.2021

termín uzavretia: 20.7.2021

 

dokumenty na stiahnutie TU