Aktualizácia Výzvy č. 06/PRV/MAS 39

08.06.2011 14:43

Oznamujeme potenciálnym predkladateľom projektov, že dňa 1.6.2011 vyhlásená Výzva č. 06/PRV/MAS 39 pre opatrenie 3.4.2 implementované prostredníctvom osi 4 - Leader bola AKTUALIZOVANÁ v súlade s platným Usmernením pre administráciu osi 4 - Leader (verzia 1.9, platná od 6.6.2011). K výzve je zverejnený aj NOVÝ formulár Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.