Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2020

21.09.2020 15:01

OZ/MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram výziev na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne :

 

tabuľka tu :