Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2020

10.09.2020 13:54

OZ / MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram plánovaných výzie na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne:

tabuľka tu