2% z dane z príjmov

22.03.2016 10:21

2% z dane z príjmov.

Opäť je tu zúčtovanie daní a opäť sa hlási aj naše OZ Podhoran o Vašu priazeň. Oslovujeme všetkých občanov v regióne obcí Podhoranu, aby pri rozhodovaní komu pošlú pri zúčtovaní svoje 2 %, že je možnosť ich poslať aj na náš účet na verejno prospešný účel – na rozvoj regiónu. Ich použitie je možné vidieť pri aktivitách nášho združenia.

Ak sa tak rozhodnete uvádzam identifikačné údaje:

Názov organizácie:     OZ PODHORAN

Adresa:                        Plavecký Peter 131, 90635 Plavecký Peter

IČO:                            45013284

Právna forma:             Občianske združenie

Číslo účtu:                   9231802001/5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)