2% - Ak Vám záleží na rozvoji územia PODHORAN, pomôžte aj VY a použite svoje 2%

25.02.2013 12:34
Minulý rok sa OZ/ MAS Podhoran rozhodlo, že na podporu aktivít a menších projektov v regióne (osveta, podpora mládeže, ekológia), ktoré sa nedajú podporiť z prostriedkov získaných z PRV SR, sa pokúsime získať finančné prostriedky na tento účel z iných zdrojov. Vytvoril sa preto grantový fond, z ktorého  môžme  rozdeliť financie v našom území aj na menšie projekty a prospešné aktivity, ktoré sú často podnietené drobnými neziskovými organizáciami, spoločenskými organizáciami a rôznymi inými združeniami  pôsobiacimi v území Podhoranu, no nie sú oprávnenými žiadateľmi o finančné prostriedky z PRV SR. Z tohto dôvodu sa rozhodlo OZ Podhoran zaregistrovať ako  oprávnený prijímateľ  2% z dane z príjmov. Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí sa minulý rok rozhodli použiť svoje 2% z dane pre podporu grantovej schémy a územia Podhoran a touto formou vyzvať všetkých obyvateľov v regióne, ktorým záleží na miestnom rozvoji, aby smerovali svoje 2% na č.ú.: 9231802001/ 5600  , IČO 45013284. V mene všetkých, ktorým svojim darom pomôžete, ešte raz ĎAKUJEME.

 

Názov organizácie:  OZ PODHORAN

Adresa: Plavecký Peter 131, 90635 Plavecký Peter

IČO: 45013284

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: 9231802001/5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)