ČISTÝ CHOTÁR SO VČELAMI V ŠKôLKACH - obec Pernek

28.06.2021 10:44

V piatok 25.5.2021 sa v Perneku skončilo naše včelárenie v škôlkach. 

Týmto sa chceme ešte raz poďakovať včelárom - Zuzke Juríčkovej a pánovi Jožkovi Gajarovi, že prijali naše pozvanie na putovanie po Podhorane. 

Za finančnú podporu, vďaka ktorej sme mohli škôlky, deti aj pani učiteľky obdarovať malým milým prezentom ďakujeme TRNAVSKÉMU SAMOSPRÁVNEMU KRAJU - PARTICIPATÍVNY ROZPOČET TRNAVSKEJ ŽUPY 

a tak isto spoločnosti CRH Slovensko, a.s.

Tak isto ďakujeme pánovi predsedovi Róbertovi Bujnovi a všetkým našim členom za podporu, pani učiteľkám za pozitívne ohlasy na našu návštevu a viac ako 600 deťom za pozornosť a zvedavé, občas aj vtipné otázky.

Pevne veríme, že sme po smutných covidových dňoch plných obmedzení aspoň trošku spestrili deťom aj pani učiteľkám deň.

Čistý chotár 2021  pokračuje do konca prázdnin, vyhodnotenie plánujeme na jeseň.