Usmernenie PPA k situácii COVID 19

15.05.2020 09:38

V súvislosti so vzniknutou situáciou výskytu ochrenia Covid 19 dávame do pozornosti Usmernenie PPA.

 

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx