Pozvánka na spomienkovú slávnosť pri príležitosti 71. výročia SNP 28. augusta 2015

23.08.2015 22:14

Obecné zastupiteľstvo v Prietrži

a Starostka obce

si Vás dovoľujú srdečne pozvať

na spomienkovú slávnosť pri príležitosti

 

71. výročia SNP

 

28. augusta 2015

 

Program:

 

18.00 Rehuši, pri pamätníku SNP

                 Položenie vencov k pamätníku

                    Hymna

                    Báseň

                    Privítanie hostí

                    Slávnostný prejav

                    Príhovory hostí

                   

18.30 Zapálenie vatry

             Hudba

                    Občerstvenie v bufetoch

 

Sprievodný program

Možnosť navštíviť obecné múzeum, súkromné múzeum, rozhľadňu

Klub priateľov vojenskej histórie Senica

Klub historických vozidiel Holíč - ukážka vozidiel

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Povedz, kde tie kvety sú, prečo ich už dávno niet?

Povedz, kde tie kvety sú, ublížil im krutý svet?

Kde sú krásne dievčatá, prečo ich nik nehľadá?

Nenájdeš odpoveď.

Povedz, kde tí muži sú, skaličil ich krutý svet?

Odtiahli preč do boja, len mŕtvi sa neboja.

Nenájdeš odpoveď.

Povedz, kde tie hroby sú, prečo toľko živých niet?

Povedz, kde tie hroby sú, povedz to ty krutý svet.

Opäť je tu letný čas, prečo kvitnú kvety zas?

Nenájdeš odpoveď.“