oznámenie o zmene harmonogramu výziev na rok 2020

25.05.2020 15:16

Oznamujem zmenu harmonogramu výziev z Prohgamu rozvoja vidieka na rok 2020, kde došlo k zmene plánovaného vyhlásenia výziev pre podopatrenia 7.5_VRR na mesiac jún a na podopatrenie 7.4_VRR taktiež na mesiac jún.

Harmonogram výziev na rok 2020 - úprava.pdf