Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podop. 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

14.04.2021 11:50

Občianske združenie Podhoran oznamuje žiadateľom 

vyhlásenie Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

v rámci Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre podopatrenie 

4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Výzva MAS_025/4.1/23_MRR

Vyhlásená: 15.4.2021

Uzávierka: 30.7.2021

Viac tu: https://www.podhoran.sk/aktualne-vyzvy-prv/vyzva-mas-025-4-1-23-mrr/