LeaderFEST 2011 v Štramberku

08.04.2011 10:30

V dňoch 17. - 18. mája 2011 sa uskutoční medzinárodný LeaderFEST 2011 v historickom mestečku Štramberk v Českej republike. Program konferencie je zameraný na výmenu skúseností a príklady dobrej praxe, ale aj na budúcnosť programu Leader v období po roku 2014.
Vyzývame členov MAS Podhoran, aby záujem o účasť nahlásili pracovníčkam kancelárie MAS do 12. apríla 2011.
Pozvánka na stiahnutie.