MAS Podhoran partnerom v projekte cezhraničnej spolupráce "Naučná stezka Kašava" s moravskou obcou Kašava

30.04.2013 15:00
                                                                                          
Naša MAS Podhoran spolupracovala od 1.5. 2012 do 30.4. 2013 s obcou Kašava v Českej republike, v Zlínskom kraji, na projekte "Naučná stezka Kašava". Projekt bol realizovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, z Fondu mikroprojektov. Táto cezhraničná spolupráca bola financovaná 85% z prostriedkov EÚ a 15% z prostriedkov obce Kašava. My, ako partneri, sme sa na projekte podieľali mäkkou časťou grantu: kultúrnymi výmenami a poradným hlasom, ktorý obec Kašava vítala, nakoľko nemala ešte toľko skúseností s realizáciou podobných projektov.
V rámci tohto projektu bol okolo obce Kašava vytvorený náučný chodník. Jeho súčasťou je 11 stanovíšť, 32 smerových ukazovateľov a 14 zastavení krížovej cesty. Projekt vhodným spôsobom sprístupnil prírodné prostredie tohto malebného miesta východnej Moravy a spopularizoval ďalší projekt, ktorý v Kašave realizovali na jeseň 2012: obnovu miestnych studničiek.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! "