Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-511-001-MRR

Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR.docx (3,4 MB)

 

Prílohy výzvy

1 Formular_ZoPr_IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR (vrátane záväzných formulárov príloh ZoPr),.docx (3559421)
2 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov__IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR.pdf (752523)
3 Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR,.docx (59898)
4_Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR.docx (3523816)

 

Prílohy ŽoPr

 

 

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR

Dátum vyhlásenia výzvy: 6.5.2019

 

Výzva IROP-CLLD-Q425-511-002-VRR

Vyzva IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR.docx (3556766)

 

Prílohy výzvy

 

Prílohy ŽoPr