Novinky

Harmonogram výziev PRV na rok 2019

17.06.2019 14:44
Harmonogram výziev PRV na rok 2019

Výzva IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR

06.05.2019 21:28
Výzva IROP_CLLD_Q425_511_002_VRR  

Výzva IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR

06.05.2019 21:26
Výzva IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR

Súťaž Čistý chotár 2019

08.03.2019 07:58
Vyhlásenie   súťaže   „Čistý chotár 2019“ na území MAS Podhoran Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran, dňa 30. januára 2019 bola vyhlásená Súťaž Čistý chotár 2019  - 8 ročník, v čase od 15. marca – 6. mája 2019. Výzva pre účastníkov: Zóna bez plastov !  Zober...

Harmonogram výzviev IROP na rok 2019

04.02.2019 16:00
MAS Podhoran zverejňuje harmonogram výziev IROP na rok 2019 Harmonogram_vyziev IROP.pdf (437238)

Vyhlásenie súťaže „Čistý chotár 2018“ na území MAS Podhoran

12.04.2018 12:42
Vyhlásenie   súťaže   „Čistý chotár 2018“ na území MAS Podhoran Na výročnej členskej schôdzi OZ Podhoran, dňa 15. februára 2018 bola vyhlásená Súťaž Čistý chotár 2018  - 7. ročník, v čase od 2. apríla – 6. mája 2018. Aktivita Čistý chotár sa stala v regióne Podhoran už...

Informácia o Rozhodnutí o schválení stratégie

12.04.2018 12:40
Informácia o Rozhodnutí o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení Štatútu miestnej akčnej skupiny – listom č. 192TT210001 z PPA zo dňa 15. 11. 2017 s maximálnou finančnou alokáciou v sume 1 129 531,31 Eur, z toho ...

Správa z Festivalu Podhoran v Kuchyni 1. júna 2017

05.08.2017 12:18
Správa z Festivalu  Podhoran v Kuchyni 1. júna 2017

Odborná exkurzia do Poľska

11.11.2016 16:12
Odborná exkurzia do Poľska Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj zorganizovala odbornú exkurziu  na územie MAS Podbiabiogórze, Turystyczna Podkowa a Piekna Ziemia Gorczaňska v dňoch 24. – 26. októbra 2016, ktorej sa zúčastnili starostka obce Prievaly,...

Pozvánka na Jablkovo-orechové hody v Jablonici dňa 26.11.2016

31.10.2016 09:02
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>