Novinky

Harmonogram výzviev IROP verzia 2

08.10.2019 11:40
 MAS Podhoran aktualizuje harmonogram výziev IROP na rok 2019 harmnogram vyziev_verzia 2.pdf (437246)

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽoNFP

30.09.2019 19:28
OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽoNFP Touto aktualizáciou č.1 MAS Podhoran v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým...

Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR-B2-v.1.3

30.09.2019 11:14
Vyzva_IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR-B2-v.1.3

Výzva IROP_CLLD_Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3

30.09.2019 11:13
Výzva IROP_CLLD_Q425-512-003-MRR-B2-v.1.3

Výška príspevku po ukončenom I.kole pre výzvy IROP

26.08.2019 08:41
Informácia o výške žiadaného príspevku v schvaľovacom procese po ukončení  1. hodnotiaceho kola a aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP_CLLD_Q425_511_001_MRR: Výška žiadaného príspevku po ukončení I. hodnotiaceho kola...

Výzva MAS_025_4.2/10_VRR

20.08.2019 17:13
Výzva MAS_025_4.2/10_VRR

Výzva MAS_025_4.2/9_MRR

20.08.2019 17:12
Výzva MAS_025_4.2/9_MRR  

Výzva MAS_025_7.5/6_VRR

13.08.2019 07:48
Výzva MAS_025_7.5/6_VRR

Výzva PRV_MAS_025_7.5/5_MRR

13.08.2019 07:46
Výzva PRV_MAS_025_7.5/5_MRR

Výzva na odborných hodnotiteľov

22.07.2019 22:07
Výzva na OH Podhoran
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>