Novinky

Harmonogram na rok 2021 PRV

02.02.2021 13:32

Podujatie EKO DEŇ - ZRUŠENÉ

29.09.2020 14:01
Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 boli prijaté nové opatrenia, ktorými sa rušia hromadné podujatia. Z toho dôvodu Vám oznamujeme, že sa podujatie EKO DEŇ ruší a bude sa realizovať v náhradnom termíne budúci rok 2021 v závislosti od...

Vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP

28.09.2020 13:54
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran oznamuje, že s platnosťou od 1.10.2020 vyhlasuje Výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v Programu rozvoja vidieka 2014-2020 pre opatrenie: 7.5.  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických...

Oznámenie o zmene výzvy

28.09.2020 13:00
MAS Podhoran oznamuje žiadateľom, že vo vzťahu k akutalizovanej Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 verzia 1.3 boli aktualizované vyhlásené výzvy na predkladnie žiadostí nasledovne: Výzva MAS_025/7.5/16_VRR - aktualizácia č.1 platná od...

EKO DEŇ v Senici

28.09.2020 08:24
Zástupca Informačno-poradenského centra Vás pozýva na podujatie EKO DEŇ v Senici, ktoré sa koná 1.10.2020 v čase od 12:00 do 18:00 na Námestí oslobodenia v Senici. Navštívte stánok a získajte informácie o aktuálnych a plánovaných výzvach...

Oznámenie o zmene termínu uzatvorenia Výzvy

22.09.2020 20:55
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 22.09.2020 je zmenený dátum uzatvorenia Výzvy na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020 , kód výzvy MAS_025/7.5/16_VRR. Zároveň  na základe akualizácie Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014-2020 pre...

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2020

21.09.2020 15:01
OZ/MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram výziev na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne :   tabuľka tu :

Aktualizácia harmonogramu výziev na rok 2020

10.09.2020 13:54
OZ / MAS Podhoran oznamuje, že aktualizovala harmonogram plánovaných výzie na rok 2020 z opatrení PRV nasledovne: tabuľka tu

Zmena termínu uzatvorenia výzvy MAS_025/4.1/15_VRR

17.08.2020 11:49
Občianske združenie / MAS Podhoran oznamuje, že dňom 20.8.2020 je zmenený dátum uzatovrenia Výzvy na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020 MAS_025/4.1/15_VRR. Termin uzatvorenia sa posúva do 30.10.2020. Výzva spolu s prílohami TU

Oznámenie o vyhlásení Výzvy na predkladanie žiadostí

10.07.2020 11:22
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na predkladnie Źiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020   Výzva...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>