Novinky

08.07.2020 12:00
Miestna akčná skupina Občiankse združenie Podhroan oznamuje, že dňa 30.6.2020 bolo uzatvorené 3.kolo pre Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q425-512-004-VRR a IROP-CLLD-Q425-512-003-MRR  pre aktivitu B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti...
08.07.2020 09:04
Miestna akčná skupina Občianske združenie Podhoran (dalej len "MAS") vyhlasuje  Výzvu na predkladnie Źiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miesnteho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020   Výzva...
25.05.2020 15:16
Oznamujem zmenu harmonogramu výziev z Prohgamu rozvoja vidieka na rok 2020, kde došlo k zmene plánovaného vyhlásenia výziev pre podopatrenia 7.5_VRR na mesiac jún a na podopatrenie 7.4_VRR taktiež na mesiac jún. Harmonogram výziev na rok 2020 - úprava.pdf  
15.05.2020 11:18
Oznamujem, že dnešným dňom Občiasnke združenie MAS Podhoran vyhlasuje uzatvorenú Výzvu na predkladnie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oaptrení 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Porávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej...
15.05.2020 09:38
V súvislosti so vzniknutou situáciou výskytu ochrenia Covid 19 dávame do pozornosti Usmernenie PPA.   usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19.docx
Záznamy: 16 - 20 zo 203
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

ČLENSKÉ OBCE

 

 

PARTNERI